حملات پاریس و نگرانی های امنیتی، مبارزات انتخاباتی آمریکا را تحت تاثیر قرار داد

27 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واقعه تکان دهنده پاريس و حمله های تروريستی سازمان يافته و هماهنگ داعش در فرانسه همه مسائلی را که تا حال در مبارزات انتخاباتی آمريکا مطرح می شد در حاشيه قرار داده و اکنون مردم آمريکا بيش از هر چيز می خواهند بدانند، رئيس جمهوری آينده شان چگونه می تواند از امنيت و منافع ملی کشور محافظت کند.