فشارها در ایران برای محدودیت بیشتر تلگرام افزایش یافته است

15 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحث بر سر فیلترینگ تلگرام در ایران و اختلاف نظر ها در این باره همچنان ادامه دارد .در این میان کارگروه ویژه موسوم به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای در تلاش است تا محدودیت های در نظرگرفته شده برای فیلترینگ تلگرام در ایران را به سرانجام برساند.