با وجود مخالفت دولت، هنوز احتمال فیلتر تلگرام در ایران وجود دارد

20 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با انتشار خبرهایی درباره رد همکاری تلگرام با دولت ایران، زمزمه هایی از فیلتر احتمالی این شبکه پیام‌رسان مطرح شده است.