بازگشت رهبر مستعفی ارکستر سمفونیک تهران

10 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی رهبری، رهبر ارکستر سمفونیک تهران که اسفند ماه سال گذشته از این سمت استعفا کرده بود با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ادامه کار به توافق رسید.