وابستگی ۸۰ درصد درآمد شهرداری تهران به فروش تراکم

17 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که شهرداری تهران اعلام کرده بود وابستگی بودجه شهرداری به فروش تراکم و درآمدهای ناپایدار کاهش پیدا کرده است، یک عضو شورای شهر تهران، بیش از ۸۰ درصد از درآمدهای شهرداری تهران را حاصل «شهرفروشی» دانست.