تجمع اعتراضی در مخالفت با واگذاری موزه هنرهای معاصر ایران در تهران برپا شد

21 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اعتراض ها به خبر واگذاری مدیریت موزه‌ هنرهای معاصر تهران به بنیاد رودکی که چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد روز شنبه هم با تظاهرات انجمن‌های هنرهای تجسمی، هنرمندان و شهروندان در برابر موزه‌ هنرهای معاصر تهران ادامه پیدا کرد.