نمایشگاه کتاب در "شهر آفتاب"؛ روحانی: انتشار کتاب را به انجمن نویسندگان و ناشران واگذار کنیم

14 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نمایشگاه کتاب تهران سه شنبه ۱۴ اردیبهشت برای نخستین بار در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب گشایش یافت. برپایی نمایشگاه کتاب در مجموعه شهر آفتاب در حالی صورت گرفت که شهرداری تهران تا آخرین روزهای پیش از نمایشگاه مشغول آماده سازی این مجموعه برای برپایی نمایشگاه بود.