نمایشگاه بین المللی کتاب یا خرده فروشی

07 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۲۸ امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور بیش از دو هزار و هشتصد ناشر برگزار شد، بیش از آن که نمایشگاهی برای بازاریابی جهانی باشد فرصتی طلایی برای خرده فروشی کتاب است که فروش هفتاد میلیارد تومانی امسال نمونه آن است. گزارش برنامه خیابان زندگی.