نگارخانه ای ده روزه به وسعت تهران

21 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بيلبوردهای تهران به مدت ده روز آثار هنری گوناگونی را از هنرمندان ايرانی و خارجی به نمايش گذاشته است. اين اقدام سازمان زيباسازی شهر تهران واكنشهای متفاوتی را به همراه داشته است. گزارش سارا دهقان