آثار نقاشان مدرن ایران در حراج تهران

03 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، بار دیگر در سال جاری صحنه برگزاری یک حراج از نقاشی های مدرن است. در همین حال دست اندرکاران از شکوفائی مجدد بازار فروش آثار معاصر هنری ایران هم در داخل کشور و هم در خارج از ایران خبر می دهند.