دختر دانش آموز تگزاسی، پدیده نوظهور موسیقی بلوز در آمریکا

28 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اَلی وینبل دختر دانش آموز تگزاسی، که در سبک موسیقی بلوز می خواند و گیتار می نوازد، توجه دوستداران موسیقی در تمام آمریکا را به خود جلب کرده است.