چند فناوری جدید که می تواند در موسیقی تحول ایجاد کند

11 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فناوری هایی که اجازه می دهد نوازندگان صدای ابزار مختلف موسیقی را کنترل کنند در نمایشگاه تجاری انجمن ملی بازرگانان موسیقی در کالیفرنیا به نمایش گذاشته شد. فناوری هایی که تحولی در هنر موسیقی و صنعت ساخت ابزار آن است.