رابطه تکنولوژی و سلامت انسان

26 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فکر می کنید بطور معمول چندساعت در روز بر روی یک صندلی می نشینید و به صفحه کامپیوتر خیره می شوید؟! برنامه هفتگی خیابان زندگی صدای آمریکا این هفته به میزان و اثرات نامطلوب کم تحرکی در زندگی روزمره افراد پرداخت.