ربات های مخصوص عملیات نجات در زلزله

16 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عملیات نجات پس از یک زلزله بسیار پیچیده و خطرناک است. دانشمندان برای محافظت از جان کسانی که در این عملیات شرکت دارند ربات هایی را تولید می کنند که در آینده با کنترل از راه دور به ماموران نجات کمک خواهند کرد.