پهباد ها در انتظار قوانین جدید: نقش بیشتر پهبادها در زندگی روزمره

20 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا، قصد دارد قوانین پیشنهاد شده برای سهولت فعالیت پهپادهای تجاری را بررسی کند. استفاده از پهپادها در سالِ گذشته رشدی تصاعدی داشته و بسیاری از شرکتهای جدید از پهپادها برای مصارفی نوین استفاده میکنند.گزارش حامد بهروان