پهباد ها در انتظار قوانین جدید: نقش بیشتر پهبادها در زندگی روزمره

20 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا، قصد دارد قوانین پیشنهاد شده برای سهولت فعالیت پهپادهای تجاری را بررسی کند. استفاده از پهپادها در سالِ گذشته رشدی تصاعدی داشته و بسیاری از شرکتهای جدید از پهپادها برای مصارفی نوین استفاده میکنند.گزارش حامد بهروان