استفاده از روبات‌ها در دندان‌سازی

23 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پروسه ساخت تاج دندان نیازمند چندین بار مراجعه به دفتر دندان‌پزشک بود. ولی از دهه ۱۹۸۰ این پروسه به تدریج پیشرفت کرد. اکنون روبات‌ها می‌توانند تاج دندان را در دو ساعت ساخته و تحویل دهند.