ربات آموزگار، جدیدترین مورد استفاده از هوش مصنوعی

08 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ربات ها در بسیاری از صنایع و زمینه های اجتماعی به خدمت انسان آمده اند. ربات آموزگار شاید یکی از جدیدترین مورد استفاده از این هوش مصنوعی باشد. دبستانی در فنلاند از ربات برای آموزش کودکان استفاده می کند.