نوآوری جهانی از طریق علوم و فناوری

06 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«نوآوری جهانی از طریق علوم و فناوری» نام طرحی است که توسط یکی از دفاتر وزارت امور خارجه آمریکا، با هدف تشویق به همکاری بین‌المللی اجرا می‌شود. این دفتر هر سال رقابتی بنام تک آی را برگزار می‌کند که جهانی است و به‌علاقه مندان از کشورهای مختلف اجازه می‌دهد در آن شرکت کنند. گزارش از آرش اعلایی.