توجه ها در نمایشگاه فن آوری اتیوپی به «سوفیا» ربات باهوش

13 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سوفیا یکی از شناخته شده ترین هوش های مصنوعی جهان در نمایشگاه بین المللی فناوری ارتباطات و اطلاعات در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی توجه زیادی را به خود جلب کرده است.