رباتی بنام پپر متصدی پذیرش بیمارستان

28 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در بلژیک، برای نخستین بار یک ربات انسان نما، در نقش متصدی پذیرش در بیمارستان آغاز بکار کرد. پیش از این از ربات ها در فرآیندهای ساده استریل سازی و خدمات پیچیده تکنولوژی پزشکی، در مراکز درمانی استفاده می شد اما رباتی که در چشم بیمار و همراهان او نگاه کند و با آنها هم کلام شود، پدیده تازه ای است.