ایستگاه فضایی بین المللی ۱۵ ساله شد

12 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان فضایی آمریکا میگوید این ایستگاه بزرگترین نقش را در رفتن انسان به کره مریخ اجرا خواهد کرد. گزارش آرش اعلایی