روز دوم نمایشگاه وسایل الکترونیکی مصرفی؛ برنده ها انتخاب شدند

04 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در نمایشگاه هفته ابزار الکترونیکی مصرفی در شهر نیویورک برندگان جایزه نوآوری اعلام شدند. این نمایشگاه بر روی فن آوری هایی تمرکز دارد که می توانند زندگی روزمره مردم را راحت تر و یا حتی بهتر کنند. گزارش حامد بهروان [[PKG]]