تولید سوخت اتانول از کاه توسط منهدس پاکستانی

12 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک مهندس پاکستانی سیستمی را طراحی کرده که به کشورهای در حال پیشرفت کمک می کند از میزان واردات سوخت فسیلی خود بکاهند. این سیستم میلیون ها تن کاه را که هر سال در جهان هدر می رود به سوخت اتانول تبدیل می کند.