دولتها و شرکتهای بزرگ چطور می توانند بر اعتیاد به ابزارهای الکترونیکی غلبه کنند

26 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با پیشرفت فناوری و ابزار هایی چون تلفن همراه و آیپد اعتیاد به این ابزار الکترونیکی افزایش می یابد. در حالی که پزشکان به این اعتیاد هشدار می دهند دولت ها و شرکت های بزرگ تولید کننده این ابزار ها برای مبارزه با آن به دنبال راه حل هستند.