نمایشگاه نوآوریهای صنعتی و الکترونیکی «تک کرانچ »

01 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در نمایشگاه نوآوریهای صنعتی و الکترونیکی «تک کرانچ » در سانفرانسیسکو، بنیانگذاران شرکت های نوپا ،مخترعان و ابداع کنندگان برنامه های کامپیوتری تلاش می کنند نظر موافق سرمایه گزاران را برای سرمایه گزاری بر نو آوری، اختراع، و ایده شان جلب کنند.