آخرین تمرینات مشترک فضانوردان آمریکایی و روسی برای اعزام به ایستگاه بین المللی

22 اسفند 1398