تازه های تکنولوژی/ رباتی که از بیمار مراقبت می کند و زمان مصرف دارو را یادآوری می کند

21 دی 1397