حمایت گروهی از زندانیان سیاسی از اعتراضات اخیر معلمان

04 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یازده نفر از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج، با صدور بیانیه ای از اعتراضات اخیر معلمان در شهرهای مختلف ایران حمایت کرده و خواستار بهبود وضعیت معلمان شدند. هفته گذشته اعتراضات سراسری معلمان نسبت به وضعیت معیشتی خود در چند شهر ایران منجر به تعطیلی کلاسهای درس شد . گزارش کوروش صحتی