روحانی می گوید تجمع حق معلمان است اما همزمان معلمان احضار می شوند

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز سومین تجمع سراسری معلمان در ده ها شهر ایران برگزار شد. این معلمان به آنچه دستمزدهای ناعادلانه می نامند، معترض اند. با اینکه تجمع معلمان در سکوت برگزار شد، اما شماری از معلمان در ایران به نهادهای امنیتی احضار شدند. گزارش آرش سیگارچی