اعتراضات معلمان ايران به کمبود حقوق

10 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروه‌هایی از معلمان در شهرهای مختلف ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. این معلمان می‌گویند در حالی‌که تورم بالاست اما بودجه اختصاصی برای حقوق معلمان کم است. آنها می‌گویند دولت بین کارکنان خود تبعیض قایل شده است. گزارش از آرش سیگارچی.