کانون صنفی معلمان ایران خواستار آزادی معلمان زندانی شد

12 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با صدوربیانیه ای ضمن اعتراض به بازداشت اسماعیل عبدی، دبیرکل این تشکل،خواستار آزادی این فعال مدنی و دیگر معلمان زندانی در ایران شد.