تدوین توافقی نهائی اتمی تسهیل می شود

18 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طرفین مذاکرات اتمی ایران از جلسه نیویورک نسبتاً راضی هستند. کارشناسان گروه 5+1 و ایران به تبادل نظر در مورد جزئیات فنی این پرونده پرداختند تا روند تدوین توافقی نهائی را تسهیل کنند. یک دیپلمات غربی گفته است هنوز با برخی اختلاف نظرهای شدید دست و پنجه نرم میکنند. رئیس جمهوری ایران هم در اینمورد با مخالفان داخلی روبروست. در حالیکه گروه 5+1 و ایران هر دو آمادهء مصالحه هستند، اسرائیل اصرار دارد که ایران به هیچ وجه نباید توانائی اتمی داشته باشد. گزارش از گیتا آرین.