تداوم اعتراضات مالباختگان موسسات مالی

24 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا وعده‌های مسئولان برای حل مشکل مالباختگان، تاکنون محقق شده است؟ اگر از مالباختگان موسسات مالی و اعتباری هستید، از روند حل مشکل و تحقق وعده‌ها بگویید.