تد دویچ، عضو ارشد دموکرات کنگره آمریکا: تحریم افراد دخیل در گروگانگیری اتباع آمریکایی و دو تابعیتی‌ها را مدنظر داریم

13 آذر 1398