تد دویچ در گفتگو با صدای آمریکا: آمریکا خاورمیانه را ترک نخواهد کرد تا اجازه ظهور مجدد به داعش ندهد

02 آبان 1398