طبیعت‌گردی با آرت وولف - طبیعت‌گردی را چطور می سازیم؟

13 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آرت وولف و گروه تولید برنامه طبیعت‌گردی ما را با نحوه ساخت برنامه و مسائل و مشکلات آن آشنا می کنند.