طبیعت‌گردی با آرت وولف - پناهگاه ملی حیات وحش آرکتیک

22 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در کوه های بروکس و در اوج تابستان، در قلب پناهگاه ملی حیات وحش آرکتیک، چشم اندازی آکنده از زندگی در قطب شمال چشم را می نوازد. آرت وولف ما را به دیدار از این پناهگاه می برد و رموز عکاسی از طبیعت را به ما می آموزد.