طبیعت‌گردی با آرت وولف - مغولستان

20 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مغولستان سرزمینی است دور افتاده و پرت مملو از کوهها، صحرا و چمنزارها با پراکنده ترین جمعیت در جهان... آرت وولف ما را به دیدار از این کشور ایلیاتی می برد و رموز عکاسی از طبیعت و مردم آن را به ما می آموزد.