طبیعت‌گردی با آرت وولف - مالی

26 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرزمین ماسه و نمک و چادرنشینان، کشوری با مناطق متفاوت بسیار و فرهنگهای ناهمگون، هفتمین کشور پهناور قاره آفریقا. آرت وولف ما را به دیدار از حیات وحش کشور مالی می برد و رموز عکاسی از طبیعت را به ما می آموزد.