طبیعت‌گردی با آرت وولف - غرب آفریقا

23 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

غرب آفریقا که از صحرای آفریقا تا اقیانوس اطلس کشیده شده جایی است که در آن روح باوری و نیاباوری بخشی از زندگی روزمره مردم است... آرت وولف ما را به دیدار از این منطقه می برد و رموز عکاسی از طبیعت و مردم آن را به ما می آموزد.