طبیعت گردی با آرت وولف – جنوب غربی آمریکا: آریزونا و یوتا

29 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جنوب غربی آمریکا شبیه هیچ جای دیگری در جهان نیست چون شگفتی های تاریخی اش – هم از نظر طبیعی و هم از نظر انسانی – بر دل هزاره ها حک شده. آرت وولف ما را به دیدار این منطقه می برد و رموز عکاسی از طبیعت را به ما می آموزد.