تبعید قدیانی به زندان قزل حصار

26 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ساعاتی بعد از انتشار یک نامه انتقادی دیگر از سوی ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران او را به زندان مخصوص زندانیان مواد مخدر تبعید کردند. آقای قدیانی، زندانی سیاسی دونظام، در ماه های گذشته بارها از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در تازه ترین نامه اش از فساد و تهدید در قوه قضاییه گفت اما حالا مقام های قضایی او را که شرایط جسمی خوبی ندارد، تبعید کرده اند. گزارش از آرش سیگارچی.