تبعیض علیه اهل تسنن در ایران

20 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هرگونه تبعیض مخالف است، چرا علیه اهل سنت در ایران در حوزه‌های مختلف مذهبی، سیاسی و اجتماعی تبعیض وجود دارد؟