تبعیض جنسیتی در دانشگاههای ایران

02 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران، دیده بان حقوق بشر نزد سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از اینکه حکومت ایران اجازه تحصیل در برخی از رشته ها را به دختران نمی دهد انتقاد کرده است. در سالهای اخیر سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال دانشگاههای ایران با انتقادهای گسترده ای روبرو شده است. گزارش از کوروش صحتی.