تبتی ها می گویند از سوی دولت چین تحت فشار هستند

07 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تبتی های در تبعید روز شنبه در هند یاد یکی از آخرین افرادی را که در اعتراض به دولت چین خودسوزی کرده بود، گرامی داشتند. اخیراً یک راهب بودایی در ایالت سانگ چوی چین خود را به آتش کشید. تبتی ها می گویند از سوی دولت چین تحت فشار هستند و رهبر معنوی تبتی ها در تبعید زندگی می کند.