تبرئه سعید مرتضوی

28 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ چند تن از معترضان در بازداشتگاهی به نام کهریزک کشته شدند و نام دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی به پرونده باز شد. این رسیدگی تا امروز ادامه پیدا کرد. قوه قضاییه امروز او را از اتهام مشارکت در این پرونده تبرئه کرد. نظر شما در باره تبرئه سعید مرتضوی چیست؟