تبلیغات انتخاباتی زودتر از موعد در تلویزیون ایران

11 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران جمعه شب ، دهم آذرماه فیلمی مستند از غلامعلی حداد عادل پخش کرد که منتقدان آنرا تبلیغات انتخاباتی زودرس دانسته اند. قوانین ایران استفاده از منابع عمومی و تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد مقرر را ممنوع کرده است. گزارشی از کوروش صحتی