تبادل نظر کاخ سفيد با کنگره در مورد سوريه

13 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاخ سفید با قانون گذاران آمریکائی در تماس است تا هر چه زودتر مساله اخذ راًی در باره موافقت با حمله محدود آمریکا به سوریه انجام شود، مسئله ای که پرزیدنت اوباما به کنگره آمریکا محول کرده است، هر چند که برخی از قانون گذاران می گویند رئیس جمهوری بدون موافقت کنگره نیز می تواند به این امر اقدام کند. گزارش از پریچهر فرزام.