تازه ترین تحولات روند صلح اسرائیل با فلسطینی ها

21 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درحالی که وزیر امورخارجه اسرائیل به منظور گفتگو با مقامهای آمریکائی به واشنگتن آمده است و جان کری درگفتگو با او بر ازسرگرفته شدن گفتگوهای صلح با فلسطینی ها تاکید کرده، یک وزیر بلندپایه اسرائیلی از مرگ گفتگوهای صلح سخن گفته و خواهان الحاق بخشهای وسیعی از کرانه باختری رود اردن به اسرائیل شده است. گزارش از سارا فردا.