تائید و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی

01 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاندیداهای شرکت کننده در مناظره های تلویزیونی افرادی هستند که از سوی شورای نگهبان تایید شده و مورد اعتماد حکومت هستند پس ترس حکومت از چیست؟ به نظر شما عدم پخش زنده مناظره ها به نفع چه کسی است؟